23
Th2

Ứng dụng thực tế ảo vào ngành bất động sản

Không chỉ được ứng dụng vào game, công nghệ 3D ngày này còn được ứng dụng vào tiêu dùng mà thiết kế xây dựng bất động sản là lĩnh vực đầu tiên ứng dụng công nghệ này tại Việt Nam.

Nguồn: Rever